Archiv předmětů z minulých ročníků UMK

Nepřehlédněte naši průběžně aktualizovanou fotogalerii.

Níže najdete všechny předměty vyučované během minulých ročníků. Detail předmětu, včetně předpokladů, cíle a anotace předmětu, můžete zobrazit kliknutím na název předmětu.

Univerzita Mikuláše Koperníka 6 25.–29. října 2019

biologie a medicína
Kmenové buňky a jejich využití v regenerativní medicíně BI-KBU 5 kr., zkouška
Zuzana Brabcová Léčivé rostliny v současné medicíně BI-LRM 4 kr., zkouška
Mikrobiom a jeho dopady na náš život BI-MIK 3 kr., zkouška
Poškození DNA a opravné mechanismy BI-PAO 5 kr., zkouška
Úvod do problematiky diabetu BI-DIA 4 kr., zápočet
Vyšetření kolenního kloubu BI-VKK 3 kr., kolokvium
Zobrazovací metody a radiologie BI-RAD 3 kr., kolokvium
fyzika a chemie
Exotické reakce v chemii a fyzice FY-EXO 5 kr., zkouška
Fyzikální fenomén: ULTRA-krátké laserové pulsy FY-ULP 5 kr., zkouška
Organokovové sloučeniny a jejich využití pro syntézu FY-OKS 5 kr., zkouška
Stavební fyzika FY-STA 4 kr., zkouška
Úvod do stereochemie a základy mechanismů FY-SZM 4 kr., zkouška
Vědecko-výzkumné okénko FY-VVO 3 kr., kolokvium
Zuzana Brabcová Základní demonstrační pokusy FY-ZDP 4 kr., zápočet
informatika
Jan Studený Jazyky, Automaty a Gramatiky IT-JAG 5 kr., zkouška
Jsou dvě fotky stejné? A co lidi na nich? A jak to zjistit? Matematická teorie IT-VI1 4 kr., zkouška
Jsou dvě fotky stejné? A co lidi na nich? A jak to zjistit? Praktické programování IT-VIP 5 kr., zápočet
Herbert Ullrich Kryptografie IT-KRY 4 kr., zkouška
Jan Studený Řadící algoritmy IT-RAL 4 kr., zkouška
Herbert Ullrich Řešení problémů a hry IT-RPH 4 kr., zápočet
Strojové učení IT-STR 4 kr., zápočet
matematika
Jak vysokoškolská matematika může zjednodušit tu středoškolskou ANEB konec doplňování na čtverec! MA-END 4 kr., zkouška
Jan Studený Pravděpodobnost I. MA-PRA 5 kr., zkouška
Jan Studený Pravděpodobnost II. MA-PA2 4 kr., zkouška
společenské vědy
Václav Chalupný Buddhismus HU-BUD 4 kr., kolokvium
Česká republika po Sametové revoluci HU-CSR 3 kr., kolokvium
Ekonomie reálného světa HU-ECO 3 kr., zápočet
Kritické myšlení a nenásilná komunikace HU-KRI 3 kr., zápočet
Václav Chalupný Moderní hebrejština HU-HEB 5 kr., zkouška
Podnikání na volné noze HU-NVN 3 kr., zápočet
Politický marketing HU-PMT 3 kr., kolokvium
Svět médií aneb jak se do nich dostat HU-SME 4 kr., zápočet
Václav Chalupný Úvod do judaismu HU-JUD 4 kr., kolokvium
Ondřej Uldrijan Základy politologie HU-POL 4 kr., zkouška
speciální
Studentská konference SP-STK 5 kr., zápočet

Univerzita Mikuláše Koperníka 5 26.–30. října 2018

biologie a medicína
CRISPR aneb ,,genetické nůžky" BI-CGN 4 kr., zkouška
Novinky a trendy ve zdravotnictví BI-NTZ 3 kr., zápočet
Šok a to nejen ten z Blesku BI-SOK 4 kr., zápočet
Základy anesteziologie BI-ARZ 3 kr., kolokvium
fyzika a chemie
Nanončástice FY-NPS 4 kr., zkouška
Nukleomagnetická rezonance 1 FY-MR1 4 kr., zkouška
Nukleomagnetická rezonance 2 FY-MR2 5 kr., zkouška
Optika-Elektromagnetismus FY-OEM 4 kr., zkouška
Spektroskopie nanostruktur: Elipsometrie Muellerovy matice FY-EMM 6 kr., zkouška
Stavební fyzika budov pro bydlení FY-SFB 4 kr., zkouška
Úvod do vědeckého výzkumu FY-UVV 3 kr., kolokvium
informatika
Jan Studený Grafové algoritmy IT-GRA 5 kr., zkouška
Jan Studený Jazyky, Automaty a Gramatiky IT-JAG 5 kr., zkouška
Moderní programování webových aplikací IT-WEB 7 kr., zkouška
Jan Studený Pokročilé datové struktury IT-PDS 5 kr., zkouška
Principy počítačů IT-IPP 4 kr., zkouška
Programování v Pythonu IT-PYT 4 kr., zkouška
Jan Studený Testovací předmět IT-TST 5 kr., zkouška
Vězňovo dilema a jiné dvouhráčové hry IT-VD2 4 kr., zkouška
Základy LaTeXu IT-LTX 4 kr., zkouška
matematika
Enumerace, úvod do vyšší kombinatoriky MA-KOM 5 kr., zkouška
Enumerace, úvod do vyšší kombinatoriky - cvičení MA-KOC 5 kr., zkouška
Hyperbolická Geometrie MA-HYG 2 kr., zápočet
Jan Studený Pravděpodobnostní algoritmy MA-PRA 5 kr., zkouška
Základy lineární algebry MA-MLA 4 kr., zkouška
Jan Studený Základy pravděpodobnosti MA-ZPR 5 kr., zkouška
společenské vědy
Václav Chalupný Buddhismus HU-BUD 4 kr., kolokvium
Freelancing - Podnikání na volné noze HU-NVN 4 kr., zkouška
Mezinárodní právo veřejné HU-MPV 5 kr., zkouška
Václav Chalupný Moderní hebrejština HU-HEB 5 kr., zkouška
O štěstí a úspěchu pohledem psychologických výzkumů. HU-OST 4 kr., zkouška
Úvod do judaismu HU-JUD 4 kr., zkouška
Úvod do Public Relations HU-UPR 3 kr., zápočet
Základy žurnalistiky HU-ZAZ 3 kr., zápočet
Židé v Českých zemích HU-ZCZ 4 kr., zkouška
speciální
Studentská konference SP-SKO 3 kr., zápočet
Zajímavosti ze strojírenství - aneb proč to funguje i když by nemělo? SP-ZZS 2 kr., kolokvium
Základní technologie výroby víceméně všeho SP-ZTE 4 kr., zkouška
ostatní
Metaseminář akademického kontrapunktu OS-KON 2 kr., zápočet
Zdravé sportování 1 OS-ZS1 3 kr., zápočet
Zdravé sportování 2 OS-ZS2 2 kr., zkouška

Univerzita Mikuláše Koperníka 4 26.–30. října 2013

biologie a medicína
Antibiotická rezistence BI-ATB 4 kr., zkouška
Bioetické problémy ve výzkumu BI-ETI 3 kr., zápočet
Biostatistické modelování v medicíně BI-BMM 3 kr., kolokvium
Chirurgie břišní stěny BI-CHA 4 kr., zkouška
Kardiopulmonální resuscitace BI-KPR 3 kr., kolokvium
Nádory BI-PAT 5 kr., zkouška
Obecná chirurgie I. BI-OCP 4 kr., zkouška
Obecná chirurgie II. BI-OCS 4 kr., zkouška
Zdravotnická diagnostická technika BI-ZDT 4 kr., zkouška
Zoonózy BI-ZOO 4 kr., zkouška
fyzika a chemie
Částicová optika FY-POX 5 kr., zkouška
Elektřina a magnetismus FY-EMG 3 kr., zápočet
Jaderné zbraně FY-JZB 4 kr., zkouška
Operační zesilovače FY-OZE 3 kr., zápočet
Plazmonika FY-PLK 6 kr., zkouška
Praktické základy teorie šíření tepla FY-TST 3 kr., zápočet
Technologie úpravy vody FY-UPV 3 kr., zápočet
informatika
Architektury procesorů IT-APC 4 kr., zkouška
Informatika nejen pro informatiky IT-NPI 3 kr., kolokvium
Internet aneb zlatá datová žíla IT-ZDZ 3 kr., zápočet
Jádro operačního systému IT-JOS 5 kr., zkouška
Souborové formáty IT-SFO 4 kr., zápočet
matematika
Grafové algoritmy MA-GAL 5 kr., zkouška
Matematická teorie her MA-MTH 5 kr., zkouška
Seminář maticového počtu MA-SMP 3 kr., zápočet
Teorie grafů ve fMRI MA-TEG 2 kr., zápočet
Úvod do ekonometrie MA-UDE 4 kr., zkouška
společenské vědy
Charles Baudelaire HU-CHB 3 kr., zápočet
Poznej svá pracovní práva! HU-PPP 4 kr., zkouška
Seminář kritického myšlení HU-SKM 3 kr., zápočet
Spolupráce v týmu I HU-ST1 3 kr., zápočet
Spolupráce v týmu II HU-ST2 4 kr., zápočet
Úvod do teorie masové komunikace HU-TMK 5 kr., zkouška
Volební systémy a volby 2013 v ČR HU-VCR 3 kr., kolokvium
Vybrané kapitoly z dějin architektury HU-KDA 3 kr., zápočet
Základy lokální soběstačnosti a komunitního života HU-LOK 2 kr., zápočet
Zámek Sedlnitzkých z Choltitz HU-ZSC 3 kr., zápočet
speciální
Studentská konference SP-STK 4 kr., zápočet
ostatní
Audit účetní závěrky OS-AUZ 3 kr., zkouška
Finanční výkaznictví OS-FVI 4 kr., zkouška
Historie filmu OS-HFI 3 kr., zápočet
Kartografie a GIS OS-KGI 3 kr., kolokvium
Nový cirkus OS-NCI 1 kr., zápočet
Přírodní stavitelství OS-PST 3 kr., zápočet
Seminář ze základů konstruování OS-ZKO 1 kr., kolokvium
Stavební mechanika OS-SME 3 kr., zápočet
Věž kostela sv. Mikuláše OS-VEZ 2 kr., zápočet

Univerzita Mikuláše Koperníka 3 22.–26. února 2013

biologie a medicína
Histologický exkurz BI-HEX 4 kr., zkouška
Základy ošetřovatelství v chirurgii BI-OSE 5 kr., zkouška
Zobrazovací systémy v lékařství BI-ZSL 4 kr., zkouška
fyzika a chemie
Barevná holografie FY-BAH 4 kr., zkouška
Digitální elektronika prakticky FY-DEP 5 kr., zápočet
Mikroskopie FY-MIK 4 kr., zkouška
Optické jevy v atmosféře FY-OJA 5 kr., zkouška
Rastrovací hrotová mikroskopie FY-SPM 3 kr., kolokvium
Úvod do termojaderné fúze FY-UFU 3 kr., zápočet
Zpracování zvuku FY-ZZV 3 kr., zkouška
informatika
Co by měl každý programátor vědět o počítačové paměti IT-MEM 6 kr., zkouška
Informační systémy IT-S 3 kr., zápočet
Konfigurace LAN sítě IT-LAN 5 kr., zápočet
Počítačové sítě a protokoly IT-PSP 4 kr., zkouška
Počítačové vidění a biometrie IT-ZPV 5 kr., zkouška
Úvod do zpracování obrazu IT-UZO 4 kr., zápočet
matematika
Aplikace diferenciálního počtu v mikroekonomii MA-ADP 4 kr., zkouška
Aritmetika a algoritmy MA-AAA 5 kr., zkouška
Derivační seminář MA-DVS 1 kr., zápočet
Linear optimization MA-LOP 6 kr., zkouška
Numerické výpočty MA-NUM 5 kr., zkouška
společenské vědy
Bezpečnostní politika HU-BPO 5 kr., zkouška
Kapitoly z analytické filozofie HU-KAF 5 kr., zkouška
Přesvědčování HU-PRV 3 kr., kolokvium
Přímá volba prezidenta v ČR HU-PVP 3 kr., zkouška
Tradiční řemesla a jejich význam pro život HU-TRA 2 kr., kolokvium
Umělec – psychopat, nebo génius? HU-UPG 3 kr., zápočet
ostatní
Budování značek a jejich vnější komunikace OS-BEC 3 kr., zápočet
Kartografie a GIS OS-KGI 3 kr., kolokvium
Přírodní stavitelství OS-PST 3 kr., zápočet
Studentská konference OS-STK 4 kr., zápočet
Základní kurz finančního řízení OS-CF 4 kr., zkouška
Základy kamnářství OS-KAM 3 kr., zápočet

Univerzita Mikuláše Koperníka 2 17.–20. listopadu 2011

biologie a medicína
Anatomie smyslových orgánů BI-ASO 4 kr., zkouška
Biostatistické modelování v medicíně BI-BMM 4 kr., zkouška
Elektrická stimulace srdce BI-ESS 4 kr., zkouška
Nemoci moderních civilizací, závislost BI-PAT 4 kr., zkouška
Psychika hostitele BI-PSY 4 kr., zkouška
Základy přednemocniční neodkladné péče BI-PNP 3 kr., kolokvium
fyzika a chemie
Elektronika prakticky FY-ELP 2 kr., zápočet
Fyzika a technika vakua FY-VAK 3 kr., zápočet
Fyzika kolem nás FY-FKN 4 kr., zkouška
Jaderné reaktory FY-JAR 4 kr., zkouška
Matematické modelování ve fyzice a také v životě FY-MOD 3 kr., kolokvium
Technologie úpravy a čištění vod FY-TUV 3 kr., kolokvium
Teoretická fyzika FY-TEF 5 kr., zkouška
Základy mechaniky kontinua FY-MEK 4 kr., zkouška
informatika
Informatics in English IT-IIE 6 kr., zkouška
Klasifikace a rozpoznávání IT-KAR 5 kr., zkouška
Myšlení počítače IT-BAI 3 kr., kolokvium
Optimalizace náročných výpočtů IT-OPT 4 kr., zkouška
Překladače IT-PRE 4 kr., zkouška
Úvod do operačních systémů IT-UOP 4 kr., zkouška
Úvod do teorie automatů IT-TAU 4 kr., zkouška
matematika
Důkazové systémy formální logiky MA-HIK 3 kr., zápočet
Fibonacciho čísla, zlatý řez a jejich aplikace MA-FZR 4 kr., zkouška
Fraktály MA-FRK 4 kr., zkouška
Matematika náhody MA-MNH 4 kr., zkouška
společenské vědy
Erotika a sex v marketingových komunikacích HU-ERO 4 kr., kolokvium
Historie reklamy HU-HIR 2 kr., zápočet
Imperiální ekonomie nečekaného HU-EKN 3 kr., kolokvium
Paradoxy HU-POX 3 kr., zkouška
Právo přeje bdělým HU-PPB 3 kr., zápočet
Příběh umění HU-PDU 2 kr., zápočet
Sociologická imaginace a vývoj sociálního myšlení HU-SOC 3 kr., zkouška
Teorie her HU-THE 4 kr., zkouška
Vedení a motivace lidí HU-VAM 3 kr., kolokvium
Volební kampaně a politický marketing HU-PKM 4 kr., zkouška
ostatní
Ekologie obnovy aneb co dokáže příroda sama OS-EOB 2 kr., kolokvium
Lidové vs. alternativní vs. moderní stavitelství OS-STA 2 kr., zápočet
Řízení projektu OS-RIP 3 kr., zápočet
Úvod do studia krizového managementu OS-UKM 3 kr., zápočet

Univerzita Mikuláše Koperníka 1 1.–3. dubna 2011

První ročník Univerzity Mikuláše Koperníka v Bílovci.

biologie a medicína
Enzymy a funkce trávicího systému BI-EFS 4 kr., zápočet
Evoluční biologie BI-EBI 4 kr., kolokvium
Genetika, klonování: možnosti reálné i nereálné BI-GEN 3 kr., zkouška
fyzika a chemie
Úvod do fyziky elementárních částic FY-EC 4 kr., zkouška
informatika
Návrh procesorů IT-NAP 3 kr., zkouška
Paralelní a distribuované systémy. Superpočítače IT-HPC 4 kr., zkouška
Počítačové sítě a bezpečnost IT-PCB 3 kr., zkouška
matematika
Filozofie čísla MA-FIC 6 kr., zkouška
Numerické metody a výpočty MA-NUM 3 kr., zkouška
Úvod do studia matematiky MA-USM 6 kr., zkouška
Základy náhodných procesů MA-ZNP 6 kr., zkouška
ostatní
Osobní plánování a organizace času OS-TIM 2 kr., zápočet
Politický systém ČR OS-PCR 4 kr., zkouška
Udržitelnost veřejného dluhu v ČR OS-UDC 4 kr., zápočet
Úvod do problematiky kapitálových trhů OS-KAT 4 kr., zkouška