Fyzika a technika vakua Archiv

Předmět byl vypsán v rámci druhého ročníku UMK. Příští ročník nabídne opět zcela novou sadu předmětů.

Přednášející: Nikdo

Hodnocení: 3 kr., zápočet

Předpoklady: Zájem o netradiční technický obor.

Cíle: Představit studentům hlavní problémy, které vznikají při konstrukci vakuových soustav. Ukázat, k čemu je vakuum dobré a že vakuum není pouze prázdnota.

Anotace: Studenti budou postupně seznámeni s jednotkami, ve kterých se měří vakuum a měřidly, která se k tomu používají. Nedílnou součástí přednášky je i seznámení se s materiály, ze kterých se aparatury vyrábějí. Dále probereme vakuové pumpy a způsoby vytváření vakua. Nakonec bude nastíněno využití vakua například v elektronových rastrovacích mikroskopech nebo FIB ("iontový bagr").

Líbíl se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!