Bioetické problémy ve výzkumu Archiv

Předmět byl vypsán v rámci čtvrtého ročníku UMK. Příští ročník nabídne opět zcela novou sadu předmětů.

Přednášející: Nikdo

Hodnocení: 3 kr., zápočet

Předpoklady: Znalost biologie, základy etiky, chuť diskutovat.

Cíle: Cílem tohoto semináře bude podat základní informace o vzniku bioetiky, o jejím vzniku, významu a využití; snahou bude podpořit diskuzi k různým etickým problémům ve výzkumu.

Anotace: Během tohoto semináře se studenti seznámí s předmětem bioetiky. Studentům bude předloženo několik zajímavých faktů a momentů z historie vědy a výzkumu a na těchto případech bude demonstrována etická argumentace a zdůvodňování. Předmět bude zaměřen na: vylepšování člověka (enhancement, eugenika, dysgenika), genetické testování, výzkum na zvířatech a lidech, použití lidského materiálu pro výzkum, otázky patentování, etiku vědecké práce a směrnice a regulace výzkumu. Pro náročné je možné i následně diskutovat problémy eutanázie, geneticky modifikovaných organismů atd. POZOR: Předmět bude vyučován mimo hlavní blok formou večerního semináře!

Líbíl se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!