Technologie úpravy vody Archiv

Předmět byl vypsán v rámci čtvrtého ročníku UMK. Příští ročník nabídne opět zcela novou sadu předmětů.

Přednášející: Nikdo

Hodnocení: 3 kr., zápočet

Předpoklady: Zájem dozvědět se, odkud se bere voda v kohoutku a čím si před napuštěním do sklenice prošla a co se s ní stane po vstupu do kanalizace.

Cíle: Seznámit posluchače se základy technologií získávání pitné vody, zdroji vody v přírodě a s chodem úpravny vody. V druhá polovina přednášky bude věnována technologii čištění odpadních vod.

Anotace: Předmět nabídne vysvětlení základních chemických a fyzikálních pochodů využívaných k získávání pitné vody. Ukážeme si malý experiment představující hlavní technologický krok úpravy vody - koagulaci nečistot. Probereme problematiku filtrace nečistot, úpravy chemického složení vody, její desinfekci i hygienické zabezpečení vody dopravované potrubím k nám spotřebitelům. Seznámíme se také s chodem čistírny odpadní vody, která je posledním krokem před navrácením vody přírodě. Posluchač by si z přednášky měl odnést vlastní názor na otázku, co za zaplacené peníze dostává a zda je u nás pitná voda skutečně tak drahá.

Líbíl se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!