Příběh umění Archiv

Předmět byl vypsán v rámci druhého ročníku UMK. Příští ročník nabídne opět zcela novou sadu předmětů.

Přednášející: Nikdo

Hodnocení: 2 kr., zápočet

Předpoklady: Předpokládá se alespoň základní orientace v evropské historii od 13. století po současnost.

Cíle: Seznámit posluchače s vývojem výtvarného umění na evropském kontinentě od gotiky po současnost. Přednáška má za úkol vysvětlit příčiny vzniku výtvarných slohů, nastínit důležitost církve při zadávání uměleckých prací, poukázat na změnu postavení umělce ve společnosti atd.

Anotace: Předmět se nezaměřuje na bezduchý výčet charakteristických znaků a umělců určité epochy, ale bude se snažit nastínit soudobou společenskou situaci a vysvětlit, za jakých podmínek a příčin umělecká díla vznikala. Seznámí posluchače se životy několika přelomových umělců, vysvětlí rozdíl mezi vlámským a holandským malířstvím, ukáže ikonografický rozbor obrazu apod.

Líbíl se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!