Historie filmu Archiv

Předmět byl vypsán v rámci čtvrtého ročníku UMK. Příští ročník nabídne opět zcela novou sadu předmětů.

Přednášející: Nikdo

Hodnocení: 3 kr., zápočet

Předpoklady: Zájem o film.

Cíle: Seznámit studenty se stručným vývojem filmové tvorby od začátku 20. století do současnosti.

Anotace: Předmět seznámí studenty se stěžejními filmovými díly, historickými událostmi a vývojem filmových technologií se zaměřením na americkou produkci od samotných počátků do současnosti. Součástí přednášky budou také ukázky jednotlivých filmů.

Líbíl se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!