Počítačové vidění a biometrie Archiv

Předmět byl vypsán v rámci třetího ročníku UMK. Příští ročník nabídne opět zcela novou sadu předmětů.

Přednášející: Nikdo

Hodnocení: 5 kr., zkouška

Předpoklady: Základní povědomí o digitální reprezentaci obrazu.

Cíle: Seznámit posluchače se základy počítačového vidění a jeho možného použití v biometrii.

Anotace: V rámci předmětu budou nejprve představeny způsoby vyhodnocování úspěšnosti rozpoznávání objektů. Dále bude prezentován algoritmus pro detekci přímek a kružnic. Následně budou představeny algoritmy pro detekci obecných objektů, které budou prezentovány na příkladu detekce obličejů a očí. S využitými znalostmi detekce očí bude nastíněna možnost porovnávání osob na základě biometrické vlastnosti - duhovky oka a možnosti falsifikace této vlastnosti. V průběhu přednášky budou algoritmy demonstrovány na dobrovolnících z řad studentů.

Líbíl se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!