Histologický exkurz Archiv

Předmět byl vypsán v rámci třetího ročníku UMK. Příští ročník nabídne opět zcela novou sadu předmětů.

Přednášející: Nikdo

Hodnocení: 4 kr., zkouška

Předpoklady: Základní povědomí o živočišné buňce a stavbě lidského těla výhodou.

Cíle: Cílem je seznámit posluchače s pojmem histologie, detailnější studií lidského těla a metodami zkoumání tkání.

Anotace: V první části si představíme histologii neboli vědu o tkáních jako takovou. Popíšeme si základní typy buněk v lidském těle a tkáně, které jsou jimi utvářeny. Nastíníme fungování lidských tkání i jejich nejznámější patologie. Část druhá bude praktická, ale momentálně je nejistá její tématika. Buď budeme pokračovat v duchu tkáňoznaleckém a seznámíme se teoreticky se základními technikami přípravy histologického preparátu, na základě pozorování vytvoříme několik protokolů. Anebo zabrouzdáme do vývojové biologie - v tom případě by vám neměla být nepříjemná práce s mrtvým biologickým materiálem.

Líbíl se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!