Udržitelnost veřejného dluhu v ČR Archiv

Předmět byl vypsán v rámci prvního ročníku UMK. Příští ročník nabídne opět zcela novou sadu předmětů.

Přednášející: Nikdo

Hodnocení: 4 kr., zápočet

Předpoklady: Znalost středoškolské matematiky, schopnost logického uvažování, elementární povědomí o národním hospodářství.

Cíle: Seznámit posluchače se základními definincemi udržitelnosti veřejných financí a představit jednoduché ukazatele pro její zjištění; tedy nastínit odpověď na otázku, zda jsou veřejné finance udržitelné.

Anotace: Předmět představí hlubší detaily národního hospodářství užitečných při zkoumání dluhové problematiky. Na ekonomickém modelu si ukážeme, jak středoškolská matematika může odpovědět na otázky reálného světa. Seznámíme se s možnými obtížemi při získávání dat a hlouběji nahlédneme do struktury dluhu. Pokusíme se nalézt odpověď na otázku, zda jsou veřejné finance v současnosti udržitelné. Nad tématem budeme diskutovat, avšak vzhledem k šíři tématu mohou posluchači vyjádřit svůj pohled a názory i v krátkém zamyšlení, k vypracování ve zkouškovém období.

Líbíl se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!