Bezpečnostní politika Archiv

Předmět byl vypsán v rámci třetího ročníku UMK. Příští ročník nabídne opět zcela novou sadu předmětů.

Přednášející: Nikdo

Hodnocení: 5 kr., zkouška

Předpoklady: Zájem o společenské vědy, elementární přehled o historii, mezinárodních vztazích a dění ve světě, logické myšlení, komunikativnost (přednášející v průběhu kurzu komunikuje s posluchači a vyžaduje aktivní spolupráci).

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem hlavních bezpečnostních otázek existujících v mezinárodním prostředí v době od druhé poloviny dvacátého století do současnosti. Pozornost bude věnována proměnám strategických koncepcí USA a SSSR/Ruska, vnímání role jaderných zbraní a procesu vývoje nejdůležitějších zbraňových systémů a také průběhu a výsledkům jednání o kontrole zbrojení a odzbrojení.

Anotace: Předmět uvádí studenty do bezpečnostní problematiky, která náleží k nejvýznamnějším oblastem výzkumu v rámci mezinárodních vztahů. Studenti se obeznámí se základní terminologií, jež jim umožní snadnější orientaci v dané problematice. Pozornost je věnována zásadním strategickým doktrínám, jakými jsou masivní odveta, pružná odpověď či deklaratorní doktrína vzájemného zaručeného zničení, nejvýznamnějším proměnám myšlení politických i vojenských činitelů především ohledně významu a role jaderných zbraní a jejich dopadu na konkrétní opatření reflektující charakter bezpečnostního prostředí a hrozeb. Nedílnou součástí probírané problematiky je seznámení studentů s průběhem a výsledky nejdůležitějších jednání o kontrole zbrojení a odzbrojení, jakými jsou například jednání SALT, START a INF a vývoj proliferace zbraní hromadného ničení po završení studené války. Předmět je ukončen písemným testem znalostí.

Líbíl se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!