Základní kurz finančního řízení Archiv

Předmět byl vypsán v rámci třetího ročníku UMK. Příští ročník nabídne opět zcela novou sadu předmětů.

Přednášející: Nikdo

Hodnocení: 4 kr., zkouška

Předpoklady: 

Cíle: Cílem předmětu bude studenty seznámit se základními prvky finančního "života" podniků. Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni si samostatně udělat ucelený obraz o finanční pozici jakékoli společnosto na základě finančních výkazů, jakožto i porovnat danou společnost v rámci odvětví na základě detailní analýzy ukazatelů a firemního fundamentu.

Anotace: Oblast finančního řízení podniků se zejména v poslední době, kdy sílí tlaky na efektivitu využívání zdrojů, stává stěžejním tématem v mnoha podnicích, jak lokálních, tak na nadnárodní úrovni. Studenti budou během kurzu seznámeni s nejožehavějšími tématy podnikových financí, podstatou fungování finančních výkazů, jejich přípravou s následnými aplikacemi pro sféru oceňování obchodních společností pro účely obchodování na kapitálových trzích.

Líbíl se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!