Politický systém ČR Archiv

Předmět byl vypsán v rámci prvního ročníku UMK. Příští ročník nabídne opět zcela novou sadu předmětů.

Přednášející: Nikdo

Hodnocení: 4 kr., zkouška

Předpoklady: Základní zájem o téma

Cíle: Seznámení posluchačů se základními parametry nastavení politického systému v České republice po roce 1993.

Anotace: Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními parametry a vývojem českého politického systému v období 1993-2010. Posluchači budou seznámeni se základními dokumenty (ústava, volební zákony, zákon o politických stranách atp.), problema- tikou stranického a volebního systému, volebních kampaní, financování politických stran v ČR, decentralizaci rozhodovacího procesu, politické kultuře a komunikaci.

Líbíl se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!