Zoonózy Archiv

Předmět byl vypsán v rámci čtvrtého ročníku UMK. Příští ročník nabídne opět zcela novou sadu předmětů.

Přednášející: Nikdo

Hodnocení: 4 kr., zkouška

Předpoklady: Znalost biologie.

Cíle: Objasnit studentům typy lidských nákaz dle zdroje (antroponózy, zoonózy, sapronózy); vysvětlit epidemický proces a přírodní ohniskovost nákaz se zaměřením na zoonózy; představit nejvýznamnější představitele zoonóz způsobených viry, bakteriemi, houbami a parazity.

Anotace: Tento předmět by měl studentům přiblížit nejčastější a nejznámnější onemocnění přenosná ze zvířat na lidi - zoonózy. V naší zemi se můžeme setkat pouze s několika z nich např. klíšťová encefalitida. Ve světě jsou ale tato onemocnění velmi častá a bohužel i velmi opomíjená. Součástí tohoto předmětu nebude pouze nudná ale bohužel nutná terminologie, ale i zajímavé informace ohledně jednotlivých zástupců zoonóz se zaměřením na jejich světové rozšíření, způsob přenosu, či jejich klinické projevy a léčbu.

Líbíl se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!