Úvod do studia matematiky Archiv

Předmět byl vypsán v rámci prvního ročníku UMK. Příští ročník nabídne opět zcela novou sadu předmětů.

Přednášející: Nikdo

Hodnocení: 6 kr., zkouška

Předpoklady: Středoškolská matematika, jistá schopnost matematické abstrakce, kladný vztah k matematice

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenta se základními poznatky z vysokoškolské matematiky. Absolvent předmětu získá přehled o elementárních matematických principech a zasadí své středoškolské znalosti matematiky do formálních základů.

Anotace: Úvod do teorie množin. Konstrukce číselných soustav. Kardinalita množin, Cantorova věta a její důsledky. Základní algebraické pojmy a metody. Ukázka „formálního přístupu“ v matematice.

Líbíl se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!