Numerické metody a výpočty Archiv

Předmět byl vypsán v rámci prvního ročníku UMK. Příští ročník nabídne opět zcela novou sadu předmětů.

Přednášející: Nikdo

Hodnocení: 3 kr., zkouška

Předpoklady: Znalost pojmů lineární rovnice, integrál, derivace

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenta s moderními výpočetními metodami užívanými pro inženýrské a jiné výpočty. V předmětu se student seznámí jak s metodami řešení numerických problémů, tak s jednotlivými problémy.

Anotace: Studenti se nejdříve seznámí se základními úlohami, jako řešení soustav lineárních rovnic, interpolace, optimalizace, metoda nejmenších čtrverců. Potom bude nastíněna problematika výpočetní chemie, numerické matematiky a simulace ve fyzice. Nakonec přiblížíme inženýrské metody výpočtů pomocí metody konečných prvků.

Líbíl se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!