Stavební fyzika budov pro bydlení Archiv

Předmět byl vypsán v rámci pátého ročníku UMK. Příští ročník nabídne opět zcela novou sadu předmětů.

Přednášející: Nikdo

Hodnocení: 4 kr., zkouška

Předpoklady: Pochopení a schopnost řešení lineárních rovnic (trojčlenka). Zájem o praktické zkoumání vlastností budov. Zájem o stavební hmoty a zejména o přírodní stavební materiály.

Cíle: Ukázat posluchačům základní fyzikální vlastnosti budov pro bydlení a možnosti jejich kvantifikace, měření a vzájemné interakce. Prakticky pochopit chování stavebních materiálů a jejich vliv na tepelné chování budovy a rozložení vlhkosti. Důraz na vlastnosti přírodních materiálů a pochopení smyslu jejich používání napříč generacemi.

Anotace: Pojmenujeme si základní veličiny, které ovlivňují život v budovách - teplo a způsoby jeho přenosu, teplota, vlhkost a její šíření, difuze, radiace a přirozená ionizace prostředí. Základní tepelně technické veličiny a výpočty používané ve stavební praxi. Popsání základních stavebních materiálů a jejich vliv na šíření tepla a vlhkosti. Praktické zaměření na přírodní materiály a smysl jejich používání a jejich výhody a nevýhody v porovnání se syntetickými materiály. Praktické úlohy: výpočet tepelné ztráty budovy, návrh dimenzování topidel a obecně strategie vytápění, návrh skladeb konstrukcí s ohledem na optimalizaci tepelné izolace a difuze vodních par.

Líbíl se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!