Optika-Elektromagnetismus Archiv

Předmět byl vypsán v rámci pátého ročníku UMK. Příští ročník nabídne opět zcela novou sadu předmětů.

Přednášející: Nikdo

Hodnocení: 4 kr., zkouška

Předpoklady: Znalost středoškolské fyziky : paprsková optika. Znalost maticového,diferenciální a integrální počtu výhodou. Chuť rozumět tomu co vidím svýma očima.

Cíle: Cílem předmět je seznámit posluchače s optikou elektromagnetického záření. Studenti budou seznámení s difrakci, disperzí, polarizací a naučí se počítat Jonesův formalismus nezbytný pro absolvovaní navazujícího předmětu "Spektroskopie nanostruktur: Elipsometrie Muellerovy matice".

Anotace: Elektromagnetické záření, tak jak jej matematicky popsal Maxwell, je zdrojem našeho viditelného světla, kterým vidíme každý den. Díky tomuto uvědomění, bylo možné pochopit a popsat jevy, které paprsková a vlnová optika nedokázala objasnit. Také si ukážeme, že zjednodušením těchto principů se vrátíme k vlnové optice a jevům s ní spojené, jmenovitě třeba difrakce světla. Na příkladech difrakce si studenti v praktické ukázce ověří platnost fyzikální teorie.

Líbíl se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!