Právo přeje bdělým Archiv

Předmět byl vypsán v rámci druhého ročníku UMK. Příští ročník nabídne opět zcela novou sadu předmětů.

Přednášející: Nikdo

Hodnocení: 3 kr., zápočet

Předpoklady: Zájem nežít svůj život jako naprostý právní analfabet.

Cíle: Seznámit posluchače se základními pojmy občanského a rodinného práva, kterým se v praktickém životě nelze vyhnout. Vytvoření právního minima nutného pro život bez nepříjemných právních překvapení (nebo aspoň s jejich výrazným omezením).

Anotace: Předmět představí posluchačům praktickou stránku civilního práva, tzn. práva běžného života, jeho možnosti a záludnosti. V jednotlivých částech se budeme věnovat manželství a určování otcovství, dále kupním smlouvám a odpovědnosti za vady na prodávané věci, nemovitostem a věcným právům s nimi spojenými a v neposlední řadě také problematice směnek, úvěrů a exekucí.

Líbíl se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!