Úvod do teorie masové komunikace Archiv

Předmět byl vypsán v rámci čtvrtého ročníku UMK. Příští ročník nabídne opět zcela novou sadu předmětů.

Přednášející: Nikdo

Hodnocení: 5 kr., zkouška

Předpoklady: Elementární přehled mediálního prostředí, logické myšlení, komunikativnost (přednášející v průběhu kurzu komunikuje s posluchači a vyžaduje aktivní spolupráci).

Cíle: Cílem předmětu je osvětlit posluchačům základní pojmy, terorie a přístupy, které jsou nutné pro studium médií a komunikace.

Anotace: Předmět posluchačům osvětlí základní pojmy jako komunikace a její typy (intrapersonální, interpersonální, masová, mediální), funkce a metody zkoumání médií, komunikační teorie a rovněž základy sémiotiky. Kurz by měl poskytnout posluchači nezbytné základy pro další bádání a hlubší porozumění mediálním a komunikačním studiím. Předmět je zakončen písemným testem znalostí.

Líbíl se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!