Řízení projektu Archiv

Předmět byl vypsán v rámci druhého ročníku UMK. Příští ročník nabídne opět zcela novou sadu předmětů.

Přednášející: Nikdo

Hodnocení: 3 kr., zápočet

Předpoklady: Kapacita předmětu je poměrně nízká. Pokud chcete požádat o výjimku a nechat se do kurzu zapsat nad limit, je třeba úspěšně splnit zadání na http://private.bori.cz/umk_orip.pdf

Cíle: Na praktickém příkladu druhého ročníku UMK ukázat, jak efektivně připravovat a řídit středně velký projekt.

Anotace: Předmět seznámí posluchače se základními prvky efektivního projektového řízení. Prakticky ukáže plánovací fázi, fundraising, propagaci a další náležitosti správně vypracovaného projektu. Upozorní na úskalí, která se mohou po cestě objevit.

Líbíl se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!