Kardiopulmonální resuscitace Archiv

Předmět byl vypsán v rámci čtvrtého ročníku UMK. Příští ročník nabídne opět zcela novou sadu předmětů.

Přednášející: Nikdo

Hodnocení: 3 kr., kolokvium

Předpoklady: Zájem o poskytování první pomoci, logické myšlení a fyzická zdatnost výhodou.

Cíle: Cílem je seznámení posluchačů se základními principy poskytování první pomoci, nastínit řešení život ohrožujících situací.

Anotace: V předmětu se seznamíme se základy poskytování první pomoci a kardiopulmonální resuscitací. Zabloudíme i k netriviálním pomůckám, které nám mohou pomoci při záchraně pacienta, a dozvíme se, co znamenají termíny AED a ERC Guidelines. Podíváme se také na současný stav znalostí první pomoci u laiků.

Líbíl se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!