Úvod do studia krizového managementu Archiv

Předmět byl vypsán v rámci druhého ročníku UMK. Příští ročník nabídne opět zcela novou sadu předmětů.

Přednášející: Nikdo

Hodnocení: 3 kr., zápočet

Předpoklady: 

Cíle: Ukázat studentům co se skrývá pod pojmem krizový management. Seznámit je s činností integrovaného záchranného systému a s problematikou týkající se ochrany osob a majetku.

Anotace: Předmět představí pojem krizový management a problematiku, kterou se zabývá. Blíže se seznámíme s integrovaným záchranným systém, čili s činností hasičských záchranných sborů, policie a zdravotnické záchranné služby. Vysvětlíme si pojmy bezpečnost, riziko, ohrožení a další, které jsou součástí teorie ochrany osob a majetku. Nakonec se seznámíme s integrovaným bezpečnostním systémem, který konkrétně popisuje právě prvky objektové a osobní ochrany.

Líbíl se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!