Seminář ze základů konstruování Archiv

Předmět byl vypsán v rámci čtvrtého ročníku UMK. Příští ročník nabídne opět zcela novou sadu předmětů.

Přednášející: Nikdo

Hodnocení: 1 kr., kolokvium

Předpoklady: Pro teoretiky: Zájem o výkresovou dokumentaci, představivost. Pro praktiky: Tužka (ostrá), papír, pravítka (2ks), kružítko, guma, strouhátko.

Cíle: Cílem semináře je ukázat základní úlohy, které se řeší při vytváření technické dokumentace strojních součástí. Studenti budou seznámeni s pojmy: výkres, promítání, kóta, čára, pohled, řez, průřez, rozvinutý řez, funkční plocha, tolerance, úchylka, uložení.

Anotace: Předmět ukáže tvorbu výkresové dokumentace jako nedílnou součást technické praxe. Na názorných příkladech budou vysvětleny nejdůležitější aspekty správně vytvořené výkresové dokumentace strojních součástí. Nejčastější chyby budou vyzdviženy sérií odstrašujících příkladů, které se nesmí na správně zpracovaném výkresu objevit. Předmět bude ukončen snahou o vytvoření výkresu vyhovujícího nejnovějším normám.

Líbíl se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!