Volební kampaně a politický marketing Archiv

Předmět byl vypsán v rámci druhého ročníku UMK. Příští ročník nabídne opět zcela novou sadu předmětů.

Přednášející: Nikdo

Hodnocení: 4 kr., zkouška

Předpoklady: Zájem o oblast politického marketingu a způsobů komunikace českých politických stran s voliči. Základní povědomí o politickém systému ČR, psychologii, sociologii.

Cíle: Cílem přednášky je seznámit posluchače s nástroji politického marketingu, které byly politickými stranami využity v předvolebních kampaních ve volbách do Poslanecké sněmovny v letech 2006 a 2010 a zodpovědět také následující otázky: a) Které marketingové nástroje jsou nejúčinnější a na jaký segment voličů působí? b) Proč je využívána negativní kampaň? c) Liší se volební kampaně v ČR, UK či USA? d) Jaká témata jsou jednotlivými stranami akcentována?

Anotace: Posluchači budou seznámení se způsobem vedení předvolebních kampaní českými politickými stranami s důrazem na praktické ukázky a rozbory obsahu předvolebních spotů či plakátů. Využití fenoménu sociálních sítí v komunikaci s voliči, zapojení osobností veřejného života na podporu politických stran, negativní volební kampaně či role veřejnoprávních médií. Dále se přednáška věnuje problematice financování volebních kampaní, propojení politických stran s businesem a obsahové náplni volebních programů.

Líbíl se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!