Částicová optika Archiv

Předmět byl vypsán v rámci čtvrtého ročníku UMK. Příští ročník nabídne opět zcela novou sadu předmětů.

Přednášející: Nikdo

Hodnocení: 5 kr., zkouška

Předpoklady: Znalosti elektřiny a magnetismu, chuť poznávat nové věci.

Cíle: Tento předmět má rozšířit znalosti posluchačů z oblasti elektřiny a magnetismu o aplikace, které jsou v současné době na vrcholu technologických dovedností lidstva.

Anotace: V rámci předmětu budou probírány jednotlivé části elektronového mikroskopu jako jsou: elektrostatické čočky, magnetické čočky, zdroje elektronů, zdroje iontů. Dále bude představena konstrukce mikroskopu jako celku, především rozdíly mezi transmisním elektronovým mikroskopem (TEM) a rastrovacím elektronovým mikroskopem (SEM). Studentům, kteří budou mít zápočet předmětu Elektřina a magnetismus (FEMG) bude odpuštěna písemná část zkoušky a přejdou rovnou k ústní části.

Líbíl se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!