Česká republika po Sametové revoluci Archiv

Předmět byl vypsán v rámci šestého ročníku UMK. Příští ročník nabídne opět zcela novou sadu předmětů.

Přednášející: Nikdo

Hodnocení: 3 kr., kolokvium

Předpoklady: Zájem o českou politiku.

Cíle: Seznámit posluchače s komplikacemi post-sametového vývoje české politiky jako jsou: korupce, vzdělávací systém, občanská participace, evropská integrace a environmentální otázky.

Anotace: Předmět představí vývoj české politiky po roce 1989. Budeme se soustředit na deformace politického systému České republiky. Hlavní důraz bude kladen na rozdíly společenské a politické participace v ČR a západních zemí s důrazem na společenské nálady 90. let.

Líbíl se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!