Úvod do arboristiky

Přednášející: Adéla Juříková

Hodnocení: 2 kr., kolokvium

Datum výuky: soboty 30. října 2021 od 13.00 do 15.00

Předpoklady: Základní znalosti z biologie, ekologie a schopnost komplexního myšlení.

Cíle: Seznámit studenty s arboristikou - co obnáší, jaký má význam pro společnost a co se v rámci tohoto oboru řeší/dělá.

Anotace: Tento předmět poukazuje na základní problematiku arboristiky a její základy.
Seznámíme se s tím, o co se jedná, jaké jsou její možnosti, jaký význam pro nás má, a proč je tak důležitá.
Dále se budeme zabývat významnými činiteli - abiotickými i biotickými - jako jsou fytopatogeny, vědeckými možnostmi a vědeckou prací ohledně fytopatogenů dřevin.

Klíčová slova: Arboristika, fytopatogeny, houby, nekrózy dřevin, phytophtora sp. (alni).

Líbí se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!