Základy strukturní biochemie

Přednášející: Linda Kameníková

Hodnocení: 4 kr., zkouška

Datum výuky: čtvrtku 28. října 2021 od 13.00 do 15.00

Předpoklady: Základní znalosti středoškolské biologie a chemie. Minimální prostorová představivost.

Cíle: Ukázat sekundární a terciální struktury biochemickým molekul a jejich interakce a spojení. Naučit se rozpoznat nejběžnější opakující se struktury v biologicky významných molekulách

Anotace: Předmět představuje přirozeně se vyskytující struktury v živých organismech a to zvláště z hlediska jejich uspořádání. Představíme si primární, sekundární i terciální struktury bílkovin, nukleových kyselin a polysacharidů.

Líbí se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!